úterý 10. srpna 2010

Zábava do auta / Car entertainment

Opět inspirace z netu - podložka do auta. Aby dětem cesta v autě rychle ubíhala, je potřeba je zabavit. Vyrobila jsem jim tedy podložku, na kterou si mohou položit papír na malování, mohou přímo na podložku malovat křídami nebo si mohou na ní hrát s magnetkami. Vyrobená je z obyčejného malého plechu na pečení :-)

I am here again with  inspiration from the net - car entertainment. Children need entertainment for the long yourneys in the car. I made them underlay, on which they can put on a paper for painting, they can paint directly on the surface with chalks or play with magnets. It is made from an ordinary small baking sheet :-)Malý plech jsem zdrsnila hrubým smirkovým papírem. Doporučuji opravdu pořádně poškrábat, aby barva dobře přilnula. Asi bych příště i natřela základním nátěrem.

I scratched the baking sheet with sandpaper. I recommend properly scratching, that the paint adhere well. Perhaps next time I will use a primer paint.Papírovou lepicí páskou jsem si oblepila hrany, abych je neumazala od barvy

I tape the edges with paper tape to keep them cleanPak jsem celé dno natřela barvou na školní tabule

Then I painted the whole bottom with blackboard paintAby podložka dětem neklouzala z klína, nanesla jsem na spodní stranu lepidlo z tavné pistole ( bohužel to moc nedrží, lepidlo se snadno sloupne. Možná by byly lepší jen tečky z lepidla?)

To avoid sliping off the lap, I glued stripes on the underside with hot glue (unfortunately it does not hold much, the glue peels easily. Maybe it would be better just dots of glue?)


A je hotovo! Už stačí jen papír nebo zápisník, pastelky  a může se malovat a psát. A pastelka se díky vyvýšenému okraji nikam nezakutálí! Můžete vyrobit i takovýto penál na voskovky jako já, viz. zde

And it's done! You need only a paper or a notebook, crayons and you can draw and paint. Due to increased edge you can´t lose the crayon! You can also made a pouch for crayons like me, see here


Můžete malovat křídami...

You can paint with chalks...


Můžete si hrát s magnetkami...

You can play with magnets...


Celý komplet

The whole set

Žádné komentáře: