úterý 19. dubna 2011

Přání / Card

Ukázka užití mých linorytových razítek :-)

Example use of my linocut stamps :-)
sobota 2. dubna 2011

Razítka / Stamps

Ukáži vám moji novou posedlost :-) Dala jsem se na rytí razítek! Viděla jsem to tady na blogu jedné úžasné umělkyně z Mexika a hned mne to chytlo. Za necelých 200,-Kč jsem si koupila sadu rydel na linoryt a bílé kancelářské gumy (nejlepší jsou od Koh-I-Nooru). Bohužel jsem byla omezena velikostí gumy (speciální razítkové bloky jako na blogu Geninne Zlatkis jsem u nás nesehnala. Proto se už těším do Belgie, až si je tam koupím). Ale i malá razítka jsou krásná :-)  Pak jsem objevila v Kik velké barevné gumy - ideální na rytí. Skoupila jsem je všechny, kus za 29,-Kč. A tady je mé první velké razítko:


Let me show you my new obsession :-) I make hand carved stamps! I saw it here on the blog of an wonderful artist from Mexico, and it caught me right away. For less than CZK 200,- I bought a set of linocut cutters and white erasers (the best are from Koh-I-Noor). Unfortunately I was limited by the size of the eraser (I cannot find here the special carving block Geninne Zlatkis used. Therefore I am already looking forward to Belgium, to buy it there). But even small stamps are beautiful :-) Then I discovered in one shop large colored erasers - ideal for carving. I bought all of it, piece for 29,-CZK. And here is my first big stamp:


Je to velmi relaxační a návyková činnost :-) Dokonce i můj syn Adam si už vyryl razítko. (Na fotce vidíte i linoryt - razítka vyrytá v linoleu, ale jde to hůř a netisknou tak dobře)

It´s very relaxing and addicting activity :-) Even my son Adam had carved one stamp already. (On the photo you can also see a linocut - stamps carved out from linoleum)